December 26, 2016

Puno primera sa Present Perfect Simple vremenom

Teorija i linkovi sa Present Perfect Simple vremenom


Ako još niste upoznati sa Present Perfect Simple vremenom, pogledajte uvodne postove na ovu temu:

  1. Present Perfect Simple - najjednostavnije objašnjenje
  2. Present Perfect Simple vs. Past Simple
  3. Present Perfect Simple vs. Present Perfect Continuous
  4. Vežbe uz Present Perfect Simple 
  5. Svi postovi na temu Present Perfect Simple vremena

Puno primera sa Present Perfect Simple vremenom


Danas se vraćamo na ovu temu uz odličnu video lekciju kanala Real English gde možete čuti kako se ovo vreme koristi u kontekstu kada pričamo o svom životu, gde smo bili, živeli, koliko dugo živimo u nekom mestu i slično. 


December 23, 2016

Vreme je za Božićni vokabular

U vreme novogodišnjih praznika stiže još jedna lekcija na temu Božićnog vokabulara:
Dok ponavljate ove reči pomislite šta još niste kupili, a šta već imate i šta nameravate da kupite da biste napravili malo duže rečenice.

  • I have already bought Christmas presents, but I haven't bought any candy canes.
  • I haven't got any candy canes, but I am going to buy them.

December 21, 2016

Vežbanje izgovora engleskih glasova - dugo o


U današnjoj video lekciji vežbamo pravilan izgovor dugog glasa O praćenim glasom R koji se gotovo ne čuje u britanskom engleskom, ali se u američkom izgovara, ali nikad jasno i odsečno kao u našem jeziku!


  • Dugo o: (r progutamo) u rečima REPORT izveštaj, FORK viljuška, POUR sipati,  MORE još, FOUR četiri, BORED dosađivati se, UPROAR buka , BOARD tabla


Kao što ste videli, ovaj glas se često piše kao OR, ORE,  OUR ili OAR (više o tome zašto se na engleskom ne čita kao što se piše možete čuti ovde).