Engleski jezik za početnike

Engleski jezik za početnike

Besplatan kurs engleskog sa izgovorom na Youtube kanalu EngleskiZaPocetnike

May 20, 2011

Prošlo vreme glagola biti na engleskom: was ili were

PROŠLO VREME GLAGOLA BITI 

Prošlo vreme u engleskom jeziku može se iskazati mnogim vremenima - od  Past Simple, Past Continuous, Present Perfect Simple, Present Perfect Continuous do Past Perfect vremena. Zato uvek morate da kažete kako se vreme zove :)

OBLICI GLAGOLA BITI U PROŠLOM VREMENU 


Današnja tema je samo glagol "To be" (BITI)  u prošlosti. Kada počinjete da učite engleski, vrlo je lako iskazati gde ste bili, kako ste se osećali uz pomoć ovih oblika:

I was at school.
You were at home.
He was in the office.
She was at the bus station.
It was hungry.

We were at the seaside.
You were in the tree.
They were in the city.  (više o in / on / at ovde)

Građenje pitanja i negativnih oblika za glagol BITI (kao i modalne glagole) u Past Simple vremenu je jednostavnije nego za ostale glagole:

Pitanja se grade inverzijom:
Primeri: Was he at school ?
Ako koristimo upitnu reč (where, when, why, what, how, ...) onda ona dolazi na početak, i opet imamo inverziju subjekta i glagola biti:
Primer: Where was he?

Negativni oblik glagola biti se gradi dodavanjem nastavka "not" na glagol, znači "wasn't" i "weren't" (kliknite na link da čujete pravilan izgovor - ponovite bar 5 puta).
Primeri: I wasn't at school. You weren't hungry.

1. Vežbajte kada da koristite "was" a kada "were"
2. i vežbajte i
3. vežbajte

No comments:

Kurs 365 Dana Engleskog

Search This Blog

Najpopularnije

Pages