Engleski jezik za početnike

Engleski jezik za početnike

Besplatan kurs engleskog sa izgovorom na Youtube kanalu EngleskiZaPocetnike

January 6, 2015

Kako koristiti some i any, dan 334

Kako koristiti some i any i članove?

Dok sam pregledala video lekcije na ovom blogu, našla sam detaljno objašnjenje kada i kako koristiti:
Međutim, nekako mi nedostaje zaokružena priča o some i any u odnosu na a/an. Kada sam naišla na ovaj video koji ide postupno, odlučila sam da ga iskoristim da zaokružim na jednom mestu sve zajedno, naravno uz nesebičnu pomoć Boba Wilsona:Primeri uz some i any

Znači, Bob objašnjava sve kroz primere i vrlo postepeno:


  1. There is a strawberry. = Ima jedna jagoda. (pošto prvi put pričamo o jagodi i nije određena, a u jednini je koristimo neodređeni član A (An ide uz reči koje počinju samoglasnikom)) 
  2. The strawberry is red. = Ta jagoda je crvena. (drugi put kada pominjemo istu tu jagodu, ona je određena i zbog toga sada koristimo "the" ispred)
  3. There are some red strawberries. = Ima nekoliko crvenih jagoda. (kada imamo više stvari, neodređenog broja ili količine, koristimo SOME, koje nosi značenje nekoliko / nešto )
  4. Are there any strawberries in the fridge?  = Ima li nekoliko jagoda u frižideru? ( Dok se SOME korisiti u pozitivnim rečenicama, ili kada nešto tražimo  i nudimo, ANY se koristi u pitanjima i negacijama, sa istim značenjem: nekoliko ili nešto)
Značenja i upotrebe:

  • a/an = jedan: There is a strawberry.  Is there a strawberry? There isn't a strawberry! (u potvrdnim rečenicama, u pitanjima i u odričnim rečenicama)
  • some = nekoliko: There are some apples on the table. Can I have some apples, please? (u potvrdnim rečenicama, kao i u ponudama i zahtevima)
  • some = nešto: There is some milk in the fridge. Would you like some milk? (u potvrdnim rečenicama, kao i u ponudama i zahtevima)
  • any = nekoliko: There aren't any apples! Are there any apples?  (u pitanjima i negacijama)
  • any = nešto: There isn't any milk! Is there any milk? (u pitanjima i negacijama)

Vežbe uz some i any i a/anNo comments:

Kurs 365 Dana Engleskog

Search This Blog

Najpopularnije

Pages