Skip to main content

Posts

Featured

Engleski bez gramatike - nova lekcija

Nova lekcija engleskog bez gramatike, ali ovaj put malo teža! Cilj je da izvežbamo postavljanje pitanja sa "kakav" u prošlom vremenu.

Kod nas se ovo pitanje menja, u zavisnosti od roda (kakav-kakva...), broja (kakav - kakvi...) i padeža (kakav - kakvu...), dok je na engleskom stvar vrlo jednostavna: uvek počnete sa rečju "WHAT" a završite sa "LIKE":  What (je/je bilo/će biti) (nešto ) like? 
U praksi to izgleda ovako:
Kakav je bio put? = WHAT was the journey LIKE? (was, pošto je prošlo vreme, jednina) Kakav je hotel?  = WHAT is the hotel LIKE? (is, pošto je sadašnje vreme, jednina) Kakvi su bili restorani? WHAT were the restaurants LIKE? (were, pošto je prošlo vreme množina) Kako biste postavili pitanje "Kakvi su restorani u Londonu?" Odslušajte najnoviju video lekciju i u komentarima napišite što više sličnih pitanja :)p.s. ne zaboravite da se prijavite na Jutjub kanal da biste dobijali redovna obaveštenja o najnovijim lekcijama!

Latest Posts

Engleski bez gramatike - besplatan kurs

Zabavne govorne vežbe uz Present Simple i Present Continuous

Poslovni engleski za početnike - 2. deo

Igre za učenje engleskog jezika - odeća

Poslovni engleski za početnike

Engleski al malo teži

Vežbe izgovora glagola WERE

Engleski jezik uz tekstove i vežbe postavljanja pitanja

Jednostavni tekstovi na engleskom sa prevodom i vežbama

Past Simple vežba uz kratki tekst o jutru