Engleski jezik za početnike

Engleski jezik za početnike

Besplatan kurs engleskog sa izgovorom na Youtube kanalu EngleskiZaPocetnike

January 7, 2015

Drugi kondicional - objašnjenje, konačno! Dan 335

Drugi kondicional - naslućivanje

Uz malu pauzu na temu drugog kondicionala, ili if rečenica, vraćamo se na teoriju, posle nekoliko prethodnih lekcija:
 1. Drugi kondicional na drugi način
 2. Prvi deo objašnjenja
 3. Primeri uz drugi kondicional
 4. Vežbe uz drugi kondicional
Ovo je dakle bio mali eksperiment da vam pomogne da odredite da li vam prija da učite jezik na spontaniji način, prvo uz slušanje, primere i vežbe, pa tek onda uz teoriju. 

Iako možda zvuči nelogično, ali jezik se u suštini uči baš ovako, potpuno pasivno u početku, kroz samo slušanje i posmatranje reakcija i posledica i naslućivanja šta šta znači, pa tek onda kroz aktivno učestvovanje, kroz govor i pisanje. 

Ako ste prošli gorenavedene brojeve 1, 3 i 4, pokušajte da odgovorite na sledeća pitanja
 • a. kako se gradi ovaj drugi kondicional?
 • b. da li znanje o nultom i prvom kondicionalu može da vam pomogne?
 • c. kako se postavljaju pitanja u 2. kondicionalu?
 • d. kako zvuče negacije u 2. kondicionalu?
 • e. kako prevodimo ove rečenice na naš jezik?
 • f. kada se koristi drugi tip kondicionalnih rečenica?

Drugi kondicional - objašnjenje

Evo prilike da proverite da li ste dobro odgovorili na prethodna pitanja:

a. kako se gradi ovaj drugi kondicional?
 • Drugi kondicional takođe se sastoji od dve rečenice:
If rečenice koja je u Past Simple vremenu
Glavne rečenice, koja je u Conditional tense - kondicionalnom vremenu, odnosno would+infinitiv

Evo i primera:

If I had a car, I would visit you!
= Da imam auto, posetila bih te!

b. da li znanje o nultom i prvom kondicionalu može da vam pomogne?

Da, naravno! 

c. kako se postavljaju pitanja u 2. kondicionalu?

Ako odslušamo lekciju sa puno primera pitanja i odgovora, odmah je jasno da pitanja kreću kao i  na srpskom:
 • Šta biste radili da se obogatite? = What would you do if you got rich?
 • Da li bi kupila kuću da se obogatiš? = Would you buy a house if you were rich?
d. kako se grade negacije u 2. kondicionalu?

Ovde znanje o nultom i prvom kondicionalu i vežbe sigurno mogu pomoći, kao i logika i sve što smo do sada naučili o građenju negativnog oblika u različitim vremenima. Čim vidite da se koriste prošlo vreme i conditional tense, možete zaključiti da:
 • ako negiramo if rečenicu, sigurno će biti:
a. If I didn't have so many problems...
b. If you weren't poor...
 • ako negiramo glavnu rečenicu, sigurno će biti:
 • a. I wouldn't have any friends...

Znači, možemo napraviti rečenice koje zvuče ovako:
 • If I wasn't* poor, I wouldn't complain = Da nisam siromašan, ne bih se žalio. 
 • If I didn't work, I would feel free = Kad ne bih radio, osećao bih se slobodno. 
e. kako se prevode rečenice u drugom kondicionalu?
f. kada se koristi drugi kondicional?

Na osnovu prethodnih primera, video lekcija, vežbi i pesama, vidimo da praktično svakodnevno koristimo ovaj oblik da bismo:
 • dali nekome savet/predlog: If I was* you, I wouldn't complain = Da sam na tvom mestu, ne bih se žalila.
 • iskazali mogući rezlultat uslova koji nije trenutno realan: If I learnt Russian, I'd  be able to help you = Kad bih učila ruski, mogla bih da ti pomognem.
 • maštali: If I was the president of Serbia, I would change everything! = Da sam ja predsednik Srbije, sve bih promenila!
* Ranije se uz I i IT uvek koristilo WERE da bi se pokazalo da su to (puste) želje. Zbog toga ćete često naići na rečenice: If I were the president... If I were you... If I weren't poor ... i slično. To je sasvim tačno i koristi se, kao i If I was ili if it was. Ranije su udžbenici insistirali na obliku I were, ali sada vidim sve manje. 

5 comments:

Anonymous said...

Kako da znam da li u negativnoj recinici sa IF i wasn't or i didn't

Marina said...

Hvala na odličnom pitanju! Ako želimo da kažemo "Da nisam bio/bila" ili "Kad bih BIO/BILA..." onda će biti wasn't, dok ćemo "didn't" upotrebljavati kod ostalih glagola. Primer: If I wasn't ill, I would visit you= Da nisam bolesna posetila bih te. If I didn't have to learn, I would go out = Da ne moram da učim, izašla bih. i slično.

Anonymous said...

Mozete li da date primere za oblik (kondicionala 2) kada upotrebljavamo 'were' za 1 i 3 lice.

Marina said...

žRanije se uz I i IT uvek koristilo WERE da bi se pokazalo da su to (puste) želje. Zbog toga ćete često naići na rečenice: If I were the president... If I were you... If I weren't poor. Evo još primera:


If I were you, I would study more.

If I were you, I would stop doing that.

If I were you, I would go to the doctor.
If he were French, he would live in Paris.

If she were rich, she would buy a yacht.
I would buy that computer if it were cheaper.

Unknown said...

PREČASNI, Predlažem da se u običnom, svakodnevnom životu zabrani "prostački" običan govor i uvedu samo pevanja i sviranja i tako napravimo RAJ NA ZEMLJI! Koliko lepih pesama, songova. Da ti se duša topi od miline. Ne kažu džaba : "Pesma nas je održala - njojzi HVALA"!

Kurs 365 Dana Engleskog

Search This Blog

Najpopularnije

Pages