Engleski jezik za početnike

Engleski jezik za početnike

Besplatan kurs engleskog sa izgovorom na Youtube kanalu EngleskiZaPocetnike

May 16, 2011

Gramatika engleskog jezika - 2. tip "if rečenica" ili drugi kondicional

Šta je drugi kondicional ?  Ako pogledate kako teče objašnjenje o nultom kondicionalu i prvom tipu kondicionalnih rečenica, videćete da se u drugom kondicionaly isto srećemo sa:
Zavisnom "if rečenicom" (if clause) i glavnom rečenicom (main clause). Ako ste odslušali pesmu gde se upotrebljava drugi kondicional, verovatno ste primetili da je formula za ovaj tip rečenica:

If-clause =if rečenica: prošlo vreme:  "If I had a million $$$,..."
Main clause = glavna rečenica: would (pazite, izgovor je /wud/ - klikni da čuješ)  +  infinitiv
(u gramatikama se zove "conditional tense"):  "... I'd be happy."
Primer  :"If I had a million dollars, I'd be happy."
Apostrof "d", ili 'd je skraćenica od "would" i znači bih/bi

U prevodu drugi kondicional zvuči:
*"Da imam milion dolara, bio (bila) bih srećan(a)" ili
*"Kad bih imao (imala) milion dolara, bila bih srećna"


*******Za video lekcije i vežbe engleskog jezika, kliknite na http://moj.engleskizapocetnike.com/engleski-jezik/*****

Pošto je verovatnoća za ostvarenje uslova u drugom kondicionalu vrlo mala, drugi tip kondicionalnih rečenica se koristi da iskažemo:
1. (nerealne) želje (Eh, da ja imam taj auto, ja bih...= If I had this car, I'd ...)
2. savete (Da sam ja ti, učio bih engleski svaki dan = If I were* you, I'd learn English every day!)
*uobičajeni oblik glagola "to be" uz "I" je "was", ali u drugom kondicionalu možete koristiti i "were" da bi pokazala nemogućnost. U novijim udžbenicima sve se više sreće "If I was..." oblik, tako da ne možete pogrešiti. Poslušajte kako zvuči ova druga upotreba u prelepoj pesmi "If I was":Na prazna mesta napisati ili " was " ili " 'd "

If I _____ a better man

Would fellow men take me to their hearts?
If I _____ a stronger man,
Carrying the weight of popular demand.

Tell me
would that alarm her?
I___ never harm her
at all.
REFREN:
If I ____ a soldier,
captive arms I____ lay before her.
If I____ a sailor,
seven oceans I____ sail to her.

If I ______ a wiser man,
Would other men reach out and touch me?
If I ________ a kinder man

Dishing out love for a hungry world
Tell me
would that appease her? 
I want to please her 
again.

If I ________ a poet,
All my love and burning words I would show her.
If I ________ a lover,
Her eyes in kisses I would cover.

Come here my baby.
oh, they can't touch you now.
I'll keep you safe and warm
I'll never leave you at all.
Come here, my baby
oh, they won't touch you.
Dishing up love for a hungry world
tell me
would that appease you?
I want to please you 
again.

REFREN

If I _______ a painter
I______ paint a world that couldn't taint her.
Proverite rezultate

No comments:

Kurs 365 Dana Engleskog

Search This Blog

Najpopularnije

Pages