Za redovna obaveštenja o novim lekcijama prijavite se na Aktivator+ listu:) i podelite svih 80 besplatnih lekcija i vežbi engleskog sa svojim prijateljima


Thursday, May 12, 2011

Drugi kondicional - upotreba :)

Detaljna objašnjenja o tome kako se gradi i upotrebljava drugi kondicional možete naći u ovom blog članku (kliknite na podvučenu rečenicu)


If I _________ (have)  a hammer (da imam čekić = kad bih imao čekić)
I'd hammer _______ the morning
I'd hammer in _________ evening
All over this land.

I'd ___________ out danger
I____ hammer out a warning
___'d hammer about the love between 
my ____________ and my sisters
All, all over _______ land

Well, ____ I ___________ a bell
I_______ ring it in the morning
I'd _________ it in the evening
All over this land

___'d ring out danger
I____ ring out a warning
I'd ____ about the love 
____________ my brothers and my sisters
All, all over this ________
[ Lyrics from: http://www.lyricsmode.com/lyrics/t/trini_lopez/if_i_had_a_hammer.html ]
If I _________ a song
I'd sing it in ____ morning
I ________ sing it in the evening
All over this land


___'d sing out danger
I____ sing out a warning
I'd ____ about the love 
____________ my brothers and my sisters
All, all over this ________

*******Za video lekcije i vežbe engleskog jezika, kliknite na http://moj.engleskizapocetnike.com/engleski-jezik/*****

Ooh, ooh ooh

Now, I've _______ a hammer
And I______ got a bell
And I've got a song _____ sing
All over this land.

It's the hammer ______ justice
It_____ the bell of freedom, yeah
It's _______ song about the love between my brothers and my sisters
All, all ________ this land.


Ooh, ooh ooh
All ________ this land.

No comments:

Teme

engleski jezik 365 dana besplatne lekcije engleskog aktivatorplus besplatan engleski kako učiti engleski besplatne video lekcije engleski jezik video lekcije engleskog fraze na engleskom engleski sa izgovorom glagol biti na engleskom pesme za učenje engleskog prošlo vreme u engleskom besplatan kurs engleskog engleski besplatno Present Simple Primeri gramatika engleskog učenje engleskog Present Simple Youtube kanali za učenje engleskog korisni linkovi za učenje engleskog Past Simple Tense reči na engleskom aktivator engleskog jezika Present Continuous Present Simple Tense na srpskom izgovor engleskog engleski u kontekstu govorne vežbe engleskog vežbe slušanja Present Progressive kurs engleskog nepravilni glagoli present Continuous objašnjenje modalni glagoli online engleski vežbe engleskog Past Simple Present Progressive objašnjenje Sadašnje vreme u engleskom engleska gramatika engleski onlajn poredjenje prideva u engleskom pridevi u engleskom učenje i emocije časovi engleskog online Lekcije engleskog jezika gramatička objašnjenja jednostavne vežbe postavljanje pitanja na engleskom vežbe čitanja Buduće vreme u engleskom besplatne e-knjige engleski uz Jeremiju engleski za početnike intervju laki tekstovi na engleskom pozdravi na engleskom početni engleski predstavljanje na engleskom vezbe na engleskom vreme Present Continuous vreme u engleskom jeziku Engleski za decu engleski rečnik engleski s izgovorom engleski za pocetnike kondicionali pomoćni glagoli u engleskom predlozi u engleskom sajt engleskizapocetnike.com Često postavljana pitanja članovi u engleskom Present Perfect Present Simple vežba brojevi brojevi na engleskom can emocije i jezik engleski igre za ucenje engleskog mnozina imenica u engleskom mustn't prisvojni pridevi razgovor za posao speling trendovi u učenju jezika Engleski ispiti IELTS Knjige na engleskom Past Continuous Tense engleska transkripcija engleske fraze u hotelu engleski testovi horoskopski engleski igre na engleskom indirektni govor moći nastavak s u engleskom naš engleski jezik neupravni govor onlajn nastava engleskog pasiv u engleskom slaganje vremena spelovanje Aktivator lista EFL Present Perfect Simple apostrof s u engleskom dani u nedelji na engleskom engleski za odrasle enlgeski jezik izrazi na engleskom puškice za engleski question tags tačno vreme na engleskom test iz engleskog u restoranu na engleskom