Posts

Showing posts from July, 2011

Da li vam titlovi na engleskom pomažu ?

Čitajte knjige na engleskom jeziku !

Engleski jezik, početni nivo - Gde naći autentične snimke ?

Priča za laku noć, slušati svaku noć :)

O Language Bridge Programu - Intervju sa Akreidi Zilbermanom, prvi deo

About Language Bridge Software - Interview with Arkady Zilberman, part 1

Korisni sajtovi za učenje engleskog jezika

Obnavljavljanje naučenog preko raspusta: Present Simple, Present Continuous i Present Perfect Simple