Posts

Showing posts from December, 2010

Učite engleski na lak način - pevajući ;-)

Zanimanja na engleskom - kako da postavim i odgovorim na pitanja o poslu ?

Kako da shvatim razliku između Present Simple i Present Progressive iliti Present Continuous

Buduće vreme u engleskom jeziku

Past Simple i Past Continuous - razlika

Postavite pitanje u prezent simpl vremenu - audio

Glagol To Be na engleskom - konjugacija i oblici

Present Continuous Tense Objašnjenje

Past Simpl objašnjenje na srpskom

Kako da kazem vreme na engleskom ?

Prezent Simpl Drugi Deo