Engleski jezik za početnike

Engleski jezik za početnike

Besplatan kurs engleskog sa izgovorom na Youtube kanalu EngleskiZaPocetnike

December 9, 2010

Past Simpl objašnjenje na srpskom

Past Simple Tense je vreme u engleskom jeziku koje se koristi da se iskaže radnja koja je završena u prošlosti.

Najčešći prilozi za vreme su yesterday (juče), last... (prošle...)n.p. last year, last week (prošle godine, prošle nedelje), ... ago (pre...)n.p. five days ago (pre pet dana), a week ago (pre nedelju dana)itd.

Ovo vreme se gradi na sledeći način:

+ oblik: Subjekat + Predikat koji se sastoji od glagola sa nastavkom -ed (kod pravilnih glagola) ili prošlo vreme (druga kolona) kod nepravilnih glagola.

Primer:

1. I played football yesterday. (Igrao sam fudbal juče.)

*** Nastavak -ED se izgovara /d/ ili /t/ u zavisnosti da li se ispred njega nalazi zvučni ili bezvučni glas ili /id/ kada se glagol već završava na -t ili -d (n.p. needed, visited)

2. He saw Jane last week. (On je video Dzein prošle nedelje)

Kao što možete primetiti, dok u srpskom korisitimo subjekat, plus pomoćni glagol biti i glavni glagol, u engleskom imamo samo subjekat i glavni glagol, tako da je jako bitno da dok pričamo engleski naučimo da ne 'prevodimo' rečenice sa srpskog već da učimo jezik uz svakodnevno ponavljanje i slušanje muzike i filmova.

Sledeće rečenice prebacite u prošlo vreme:
(rešenje će biti u sledećem postu)

pravilni glagoli:
1. I play the piano.
2. She needs some medicine.
3. We help him.
4. Tony visits his grandmother.
5. They use this textbook.

nepravilni glagoli

1. I buy it every day.
2. He teaches Serbian.
3. We think of you.
4. She brings good news.
5. They fight a lot.

*********************
(svaki put ću uvoditi glagole
po grupama koje se rimuju)
.... - / dugo o:/ - /dugo o:/
buy - bought - bought /bai - bo:t - bo:t/
catch - caught - caught
bring - brought - brought
fight - fought - fought
teach - taught - taught
think - thought - thought
seek - sought - sought
* primetite da kod spelinga, samo glagoli 'catch' i 'teach' imaju 'A' u obliku za prošlo vreme i u prošlom participu, dok ostali glagoli imaju 'Ought'


Nepravilni glagoli - oughtx2 grupa by Marina Petrovic

Video lekcije na temu prošlog vremena se nalaze ovde:

11 comments:

zamjon said...

I played the piano.
She neededs some medicine.
We helped him.
Toni visiteds his grandmother.
They useed textbook.
I bought it every day.
He taught Serbian.
We thought of you.
She brought good news.
They fought a lot.
Zamjon

Marina said...

@Zamjon, odličan odgovor. Pošto u prošlom vremenu postoji nastavak jedino kod glagola koji se završavaju na -ed, a kod nepravilnih se koristi glagol iz druge kolone, videćete da imate viška dva "s" i jedno "e". U kojim rečenicama ?

zamjon said...

Ispravka:
She needed some medicine.
Tony visited his grandmother.
They used this textbook.
Zamjon

Unknown said...

1. I played the piano.
2. She needed some medicine.
3. We helped him.
4. Tony visited his grandmother.
5. They used this textbook.

Marina i Ivan said...

Super, Ivane!

Marija M. said...

I played the piano.
She needed some medicine.
We helped him.
Tony visited his grandmother.
They used this textbook.

I bought it every day.
He taught Serbian.
We thought of you.
She brought good news.
They fought a lot.

Marina Petrovic said...

Perfect, Marija!

Anonymous said...

odricno i upitno ?

JelenaR said...

I played piano.
She needed some medicine.
We helped him.
Tony visited his grandmother.
They used this textbook.


I bought it yesterday.
He taught Serbian.
We thought of you.
She brought good news.
They fought a lot.

Engleski jezik said...

Bravo, Jelena! Svi glagoli su odlični i sve rečenice. Jedino nedostaje jedno malo (bedno) "the". Pogodite gde ?

JelenaR said...

Oh, I see. The little (misserable) "the" is missing in the first sentence. :-)
I played THE piano.
Am I right?
Thank's a lot.

Kurs 365 Dana Engleskog

Search This Blog

Najpopularnije

Pages