Engleski jezik za početnike

Engleski jezik za početnike

Besplatan kurs engleskog sa izgovorom na Youtube kanalu EngleskiZaPocetnike

January 29, 2011

Nastavak -S u engleskom jeziku

Nastavak -S u engleskom jeziku


Nastavak -s u engleskom jeziku je stvarno problematičan. S jedne strane je baš super što engleski nema puno nastavaka koje treba zapamtiti, ali ponekad nije lako razlučiti kada se koristi to malo "s" na kraju glagola ili imenice i da li je sa apostrofom ili ne.

1. Kao što smo već pomenuli kada smo pričali o Present Simple Tense vremenu, nastavak -s dodajemo na glagol kada mu prethodi imenica ili zamenica u trećem licu jednine.

Na primer:
 1. She plays the piano.
 2. My sister always cries.
 3. Marko kisses girls.
Kao što vidite, u drugom primeru, nismo jednostavno dodali 's', već se Y ispred S pretvorilo u 'I' i dodali smo nastavak -es. To se uvek dešava kada se ispred Y nađe suglasnik (cRy ili tRy, pa će biti cries i tries).

U trećem primeru vidite da smo dodali -es, pošto bi stvarno bilo teško izgovoriti /kisss/, a i pisanje bi bilo smešno. Zato kada se reč završava na -ch, -sh, -x, -zz, -ss, dodajemo -es koje se izgovara /iz/. U nekim gramatikama se pominje i -o, kao kod glagola DOES, GOES, ali oni se izgovaraju skroz nepravilno /daz/ i /gouz/.

2. Ova dva izuzetka u pisanju se primenjuju i na imenice. Naime, množina imenica u engleskom se isto gradi dodavanjem nastavka -s (sem kada je nepravilna)

Primeri :
 1. book - books
 2. boy - boys
 3. copy - copies
 4. watch - watches
3. U nekim rečenicama možete videti i apostrof s: 's. To je
 • skraćeni oblik pomoćnog glagola IS : Tanya's watching TV.
 • skraćeni oblik glagola HAS: He's got a girlfriend.
 • prisvojni oblik, ili tzv. saksonski genetiv imenice: Jelena's boyfriend is playing tennis.
4. Nekada možete videti da  imenica ima apostrof na kraju. Tada se radi o prisvojnom obliku imenice koja je u množini. Na primer, zamislite da imam dve sestre i da one imaju dve tašne.
Onda mogu da kažem "These are my sisters' bags."

Sad bi baš bilo dobro da napišem  mali test ili da nađem neku pesmu pa da vežbate nastavak 's'.

Pošto je internet pun dobrih vežbi na ovu temu, dodaću link ka svom omiljenom sajtu, gde odmah možete proveriti da li ste dobro shvatili ovu malu priču o malom nastavku -s:
 1. odredite da li je reč koja je napisana masnim (bold) slovima imenica (noun ) ili glagol (verb)
 2. napišite množinu imenica - pazite, ima i nepravilnih!
 3. odredite da li se radi o glagolu IS ili HAS
Ako želite da učite engleski uz kurs sa video lekcijama posetite ovu stranicu :o) Video lekcije i vežbe na temu Present Simple vremena se nalaze ovde:

3 comments:

Anonymous said...

Molila bih Vas da mi pojasnite kada se stavlja "is" a kada "has"?
Možda grešim u prevodu rečenica jer npr.kod prve sam prevela:"On je slušao pesmu" pa mi nekako ide "is" a ne "has"(imao)...U konfuziji sam... :-)

Primer kako sam uradila pogrešno vežbu:
1) He's listened to the song. -> He is listened to the song. Correct answer: He has listened to the song.

4) She's been here. -> She is been here.
Correct answer: She has been here.

5) He's written an e-mail. -> He is written an e-mail.
Correct answer:He has written an e-mail.

6) She's lost her money. -> She is lost her money.
Correct answer:She has lost her money.

Hvala unapred!
Pozdrav!

Marina said...

Nažalost, svaki jezik je priča za sebe i kad bi svi jezici imali istu strukturu, verovatno bi većina ljudi bila poliglote - učili bi samo reči i direktno prevodili sa svog jezika :)

Ali, avaj! Jezičke strukture su toliko različite, pa se tako desilo i sa našim i engleskim prošlim vremenom:

1. Mi kažemo "Ja sam bila u Beogradu", a na engleskom bi bilo "I was in BG" (Ja bila u BG) ili "I have been to BG" (isti prevod kod nas - ni traga ni glasa od "imati" u srpskom).

2. Nadam se da će Vam post na temu Present Perfect Simple vremena pojasniti zašto su odgovori sa "is" bili pogrešni. Primeri u datoj vežbi su kombinovani sa Present Perfect Simple vremenom, što i nije baš najsrećniji izbor za početnike, ali verovatno dobar za učenike koji uče engleski za testove i ispite.

Hvala na komentaru i pitanjima!

Anonymous said...

Koja je razlika između npr.
"I lost" i "I have lost"?

Kurs 365 Dana Engleskog

Search This Blog

Najpopularnije

Pages