Present Simple u akciji - kako vežbati engleski uz kratke video lekcije?

Kako vežbati engleski uz ovakve video lekcije?


  1. Jednostavno gledajte ovaj video, čitajte i ponavljajte. 
  2. Prepričajte ga. Na primer, ako čujete "I go to school"= idem u školu, jednostavno kažite "He goES to school" = on ide u školu. 
  3. Postavljajte pitanja: "When does he go to school?" = "Kada ide u školu?"
  4. Prebaciti ovu priču uprošlo vreme "I get up" >>> "He GOT up"
  5. Postaviti pitanje u prošlom vremenu "When did he get up?" i odgovoriti na njih :)

Post a Comment

0 Comments