Engleski jezik za početnike

Engleski za početnike

Gramatika engleskog

Post Page Advertisement [Top]

Zabavne govorne vežbe uz Present Simple i Present Continuous

Pored brojnih video lekcija sa objašnjenjima kada koristiti Present Simple, a kada Present Continuous, potrebno je malo i provežbati sve to. Danas sa vama delim novu igru memorije sa nekoliko predloga:
  1. Možete se igrati tako što poredite dve slike, ali koristite različito vreme za svaku. Na primer:  In the first photo I can see a man who is brushing his teeth. The second photo shows a man who brushes his teeth every day.
  2. Možete takođe da postavljate pitanja. Na primer: What is the man in the kitchen doing now? What does the man in the kitchen do every day?
  3. Ako su vam moji predlozi prelaki, koristite prošlo vreme. Na primer: What was the man in the kitchen doing? What did the man in the kitchen do every day?Sutra stiže i video :)

No comments:

Parafrazirajte i sumirajte tekstove na engleskom!
Kupite svojoj deci ili preporučite rođacima koji uče srpski neku od mojih knjiga


Bottom Ad [Post Page]

Dozvolite Gramarliju da popravi vaše greške, a i vi ćete tako najbolje naučiti engleski :) Grammarly Writing Support