Engleski jezik za početnike

Engleski jezik za početnike

Besplatan kurs engleskog sa izgovorom na Youtube kanalu EngleskiZaPocetnike

October 12, 2017

Engleski jezik uz kratke dijaloge


Jedan od vaših omiljenih profesora na engleskom je svakako Mark Kulek :) Danas vežbamo jednostavne dijaloge sa njim :


  1. How did you get here? - I drove my car. (kako ste stigli/ kako si stigao/la ovde? - vozio/la sam auto)
  2. What are these? - Photos from my vacation. (šta je ovo (bukvalno: šta su ovo?) - fotografije sa odmora)
  3. I am looking for a station. - It's over there. (tražim stanicu - ovde je)
  4. Let's play Frisbee! - Sounds fun! (Hajde da se igramo sa Frizbijem - zvuči zabavno)
  5. What should do? - Let's go see a movie! (šta da radimo? Hajde da gledamo film)
  6. Thank you for coming. - It's my pleasure. (hvala što ste došli - zadovoljstvo mi je)
  7. Can you use chopsticks? - Yes I can.  (možete li da koristite štapiće (za hranu) - da, mogu)
  8. Have you ever seen a volcano? - No I haven't.  (da li ste ikad videli vulkan - ne, nisam)
  9. How old are your children? - They are 14 and 16. (koliko godina imaju vaša deca - imaju 14 i 16 godina (pazite, na engleskom to zvuči "on su 14 i 16, dok mi koristimo glagol imati)
  10. Whose birthday is it? - I don't know.  (čiji je rođendan? - ne znam)

No comments:

Kurs 365 Dana Engleskog

Search This Blog

Najpopularnije

Pages