Engleski jezik za početnike

Engleski za početnike

Gramatika engleskog

Post Page Advertisement [Top]

Engleski jezik uz jednostavne dijaloge sa prevodom

Engleski jezik uz jednostavne dijaloge sa prevodom

Još jedna lekcija sa kratkim dijalozima koja će vam pomoći u učenju engleskog!

Engleski jezik uz jednostavne dijaloge sa prevodom


Lesson 19 - Who is that woman?

Donna : Joseph, who is that woman? = Jozo, ko je ona/ta žena?
Joseph : That's Susan. = To je Suzana.
Donna : What does she do for work? = Čime se bavi?
Joseph : She's a lawyer. = Ona je advokat.
Donna : Is she American? = Da li je Amerikanka?
Joseph : No, but she speaks English fluently. = Ne, ali tečno govori engleski.
Donna : She's really tall. Do you know her? = Baš je visoka. Da li je poznaješ?
Joseph : Yes, I know her. We're friends. = Da, znamje. Mi smo prijatelji.
Donna : Who's that man standing next to her? = Ko je taj čovek koji stoji pored nje?
Joseph : Which man? = Koji čovek?
Donna : That short guy on her right. What's his name? = Onaj nizak, sa njene desne strane. Kako se on zove?
Joseph : Oh, that's Matt. = Aaa, to je Mata.
Donna : He's really good looking. = Baš je zgodan/lep.
Joseph : Yeah. = Da.
Donna : Do you know him? = Da li ga poznaješ?
Joseph : I don't know him, but I think my sister does. = Ne poznajem ga, ali mislim da ga moja sestra zna.
Donna : Is he married? = Je l' oženjen?
Joseph : Yes, he's married. = Da, jeste.
Donna : I remember now. I met him before. = Sad sam se setila. Srela sam ga ranije.

No comments:
Kupite svojoj deci ili preporučite rođacima koji uče srpski neku od mojih knjiga


Bottom Ad [Post Page]

Dozvolite Gramarliju da popravi vaše greške, a i vi ćete tako najbolje naučiti engleski :) Grammarly Writing Support