Engleski jezik za početnike

Engleski jezik za početnike

Besplatan kurs engleskog sa izgovorom na Youtube kanalu EngleskiZaPocetnike

December 28, 2014

Kondicionali u engleskom - uvod, dan 317

Šta su kondicionali u engleskom?

Možda vam reči "kondicional" ili "kondicionalne/uslovne rečenice" deluju komplikovano, ali verujte uopšte nije tako. Ovi izrazi se koriste za kombinacije rečenica u kojima se povezuju dve stvari:
  • uslov: kondicionalna rečenica sadrži uslov = ako postoji odredjeni uslov (od reči condition što znači uslov i zato ove rečenice počinju sa "ako" = if, na engleskom se zovu i if- zavisne rečenice "if clauses")
  • glavna rečenica sadrži rezultat = onda dodje do rezultata (glavna rečenica = "main clause")
Ovakve vrste rečenica su podeljene u tri, odnosno četiri/pet grupa, zavisno od uslova i mogućnosti ostvarenja tog uslova, i u engleskim gramatikama ih srećemo kao:
  • Nulti kondicional (uslov je praktično činjica, pa se rezultat uvek desi: If babies are hungry, they cry = Ako su bebe gladne, one  plaču)
  • Prvi kondicional (veoma su velike šanse da se ostvari uslov, a samim tim i rezultat: if you learn, you'll pass the exam = ako učiš, položićeš taj ispit)
  • Drugi kondicional (šanse da se ostvari uslov su nikakve, ili vrlo male, pa ga koristimo za davanje saveta i slično - detaljniji post na ovu temu stiže uskoro: If I were the Prime Minister of Serbia, I would increase salaries = Da sam srpski premijer, povisio bih plate.)
  • Treći kondicional (kada pričamo o uslovima koji se nisu ostvarili, pa samim tim ni rezultati i veoma se često koristi kada pričamo o prošlosti: If I had learned English, I would have moved to Australia ten years ago = Da sam učio Engleski, preselio bih se u Australiju pre deset godina ... treći kondicional svakako nije tema za blog namenjen početnicima, tako da o tome nećemo pričati, ali možete naći objašnjenje i link na ovom blogu)
Kondicionali u engleskom
Pošto je ovo samo uvod, neću ići u detaljna objašnjenja, ali ću vas podsetiti da sam na blogu pisala već o tome:
U narednih nekoliko dana ćemo naravno vežbati svaki kondicional posebno, pošto u suštini znamo sve gramatičke strukture koje nam trebaju za njihovo građenje: sadašnje vreme, prošlo vreme... dovoljno je samo naučiti reč IF (izgovara sa isto tako kao što se i piše /if/), koja znači AKO!


No comments:

Kurs 365 Dana Engleskog

Search This Blog

Najpopularnije

Pages