Engleski jezik za početnike

Engleski jezik za početnike

Besplatan kurs engleskog sa izgovorom na Youtube kanalu EngleskiZaPocetnike

December 17, 2014

Članovi u engleskom - kada NE koristiti član, dan 297

Članovi u engleskom  - kada NE a kada DA?

Ako vam je pojam člana već jasan, posebno posle čitanja uvodnog teksta o članovima, hajde da se bacimo na često upotrebljavane reči, ili grupe reči gde je bitno znati KADA KORISTITI a kada NE koristiti članove A i THE.

1. DRŽAVE - NE koristimo član THE ispred imena država, sem kod odredjenih izuzetaka (kada se radi o množini, ili se država sastoji od više manjih: the Phillipines, the USA (United States of America), the UK, the Netherlands
 • I live in England. 
 • I am from Serbia. 
 • My friend is from the USA.
2. OBROCI - NE koristimo član THE ispred obroka:
 • I have breakfast at 8 a.m. (uopšteno)
 • I didn't like the dinner I had yesterday. (ta večera koju sam jela juče)
3. ZANIMANJA - DA, KORISTIMO članove obavezno
 • What's your job? I am a politician. 
 • What does he do? He is an artist.
4. VLASTITE IMENICE - NE, u principu pošto su već vlastite imenice, one su definisane same po sebi, tako da NEMAJU član ispred (sem izuzetaka o kojima ću pričati sledeći put):
 • He lives in England.
 • Belgrade is the capital of Serbia.
 • My name is Marina. 
5. JEDINSTVENE  IMENICE - DA,  imenice koje označavaju reči kao što su sunce, mesec, internet, obavezno traže odredjen član THE:
 • I cannot live without the sun, the moon and the Internet.
6. JEZIK I NACIONALNOST - NE, kada pričamo o jeziku (naravno, bez prateće reči jezik = language), NE koristimo član:
 • He speaks English. = On govori engleski (pazite, jezici i nacionalnosti se pišu velikim slovom u engleskom, a kod nas malim)
 • He is Russian. I am Serbian.
7. NEBROJIVE IMENICE - NE! Gradivne ili nebrojive imenice NEMAJU članove i nemaju množinu, a ni jedninu,  tako da nam ne treba ni "the"  (sem ako je nešto specifično) ni "a".
 • I like milk.
 • He usually doesn't eat bread.  ali: 
 • "I don't like the bread" = ne volim taj hleb
8. APSTRAKTNE IMENICE - NE! Pošto pričamo uopšteno o imenicama sa apstraktnim značenjem, NE koristimo članove uz njih, sem ako ne mislimo na nešto konkretno. Pogledajte ova dva primera
 • Freedom is all I need = Sloboda je sve što mi treba ali
 • The information you gave me was useful = Informacije koje si mi dala su korisne (specifično)
Sada kada ste sve pročitali, spremni ste da to i odslušate, ali na engleskom :) Srećno!

Video lekcija o članovima u engleskom
Sledeći post će biti posvećen samo vežbama uz reči iz ovih 8 kategorija... do tada provežbajte najjednostavniju vežbu o članovima u engleskom.

No comments:

Kurs 365 Dana Engleskog

Search This Blog

Najpopularnije

Pages