Engleski jezik za početnike

Engleski jezik za početnike

Besplatan kurs engleskog sa izgovorom na Youtube kanalu EngleskiZaPocetnike

October 27, 2014

Nepravilna množina i sadašnja vremena na engleskom - dan 243

Vežba uz nepravilnu množinu i sadašnja vremena - dan 243

Jao... pogledajte samo kakva se slatka vežba može da se napravi uz ovu pesmicu:


Nepravilna množina

Reč "leaf" = list ima nepravilnu množinu, kao i u našem jeziku "leaves" = "lišće"

Sadašnja vremena u engleskom 

U ovoj slatkoj pesmi stalno čujemo "I see ..." = Ja vidim. Hajde da vidimo kako ćete uraditi vežbu u kojoj sam prepričala celu pesmu sa : "HE" = ON! Pazite, ima malo i Present Simple vremena i Present Continuous vremena!

Znači ako se pesmica prebaci u treće lice jednine, kako će izgledati?

How many leaves _____ he see?
One, two , three.
He _____ one ______ in the tree. 
He ______ two ______ in the tree. 
He ________ three ________ in the tree.

What colour leaves _________ he see?
He _______ a red leaf in the tree. 
He _______ a red leaf in the tree.  
He _______ a red leaf in the tree.

The leaves ________ falling down.
How many ____________ are falling down?
How many leaves _____ falling down?
How _____  leaves are ________ down?

Red - _______ - yellow, on the ground!


No comments:

Kurs 365 Dana Engleskog

Search This Blog

Najpopularnije

Pages