Engleski jezik za početnike

Engleski jezik za početnike

Besplatan kurs engleskog sa izgovorom na Youtube kanalu EngleskiZaPocetnike

October 9, 2013

Modalni glagoli u engleskom

ŠTA SU MODALNI GLAGOLI?Modalni glagoli menjaju "modus" glavnog glagola - govore vam da li nešto MOŽETE (can) da uradite ili SMETE (may) ili MORATE (must) ili TREBATE (should) i slično. Zato se tako zovu. 

Modalni glagoli u engleskom s jedne strane nisu teška tema, posebno kada govorimo o građenju, jer ne dobijaju  nikakve nastavke po licima. S druge strane ima dosta finesa u značenjima, koje možete shvatiti tek uz dosta primera, i zbog toga nekako svaki modalni glagol posebno obradim. Do sada sam snimila lekcije na teme modalnih glagola:

PRIMERI SA MODALNIM GLAGOLIMA 


Pošto uvek prvo volim da naglasim šta je lako, to će biti tri karakteristike, o kojima sam već pisala:
 1. Modalni glagoli u sadašnjem vremenu uvek imaju isti oblik za sva lica,  a glagol koji ih dopunjuje je uvek u infinitivu, nekad sa "to" a nekad bez "to" (sa "to" su OUGHT to i HAVE to)
Ako želite da kažete da možete da plivate, reći ćete:
 • I can swim
Ali, takođe, za sva ostala lica ćete koristiti iste oblike:
 • I can swim = Mogu da plivam
 • You can swim = Možeš da pliv
 • He can swim = Može da pliva
 • We can swim = Možemo da plivamo
 • You can swim = Možete da plivate
 • They can swim = Mogu da plivaju
    2. Pitanja se postavljaju inverzijom (sem kod paralelnih oblika "have to" za MUST i " be able to" za CAN):
 • Who can swim ?
 • Can you swim ?
 • Must I do it ?
 • May I help you ?
 • When must I come back ?
   3. Odrični oblik se gradi jednostavnim dodavanjem "not" iza modalnog glagola (opet sem kod paralelnih oblika koje sam gore navela).

Kada dođemo do značenja, stvari se malo komplikuju, jer kao što sama reč "modal" kaže, svaki od ovih glagola u izvesnoj meri modifikuje značenje glagola koji stoji u infinitivu. Zbog toga  je bitno uraditi dosta vežbi i primera da bi shvatili i osetili razlike u značenju i posle ih uspešno primenjivali :
 • Must  = morati ( I must learn = Moram da učim ; HAVE TO varijanta odlično odgovara našem "ima da", jer "prisila" da se nešto urad dolazi spolja "You have to tidy the room ! = Moraš /Ima da raspremiš sobu ! )
 • Should = trebati ( You should learn more ! = Treba više da učiš !). Ako ste gore primetili, OUGHT to (izgovor ništa mudrije od /oooot tu/, ili u američkom otvoreno kratko /ot/) znači apsolutno isto, samo se koristi u formalnim prilikama i u pisanju, i verovatno zbog toga niste sreli ovu reč ranije.
 • May = moći / smeti (I may help you. = Mogu ti pomoći ;  ovde "moći i smeti" nije sposobnost već dozvola i mogućnost, recimo 50% verovatnoće, da se nešto uradi. Kada znači "smeti " upotreba je u pitanju "May I leave ?" = Mogu li / Smem li da odem ?)
 • Might = mogao bih (might help = ovde znači "mogao bih"  i  različito je od "could", jer  iskazuje mogućnost, recimo 20% verovatnoće da se nešto uradi " I might help you " = "Mogla bih da ti pomognem" (ali nisam baš sigurna ))
 • Would = bi(h) ( He would do it if he had time - Uradio bi to da ima vremena (drugi kondicional), ili Would you mind if I sit here ? = Da li bi vam smetalo da sednem ovde ?)
 • Could = mogao/la/lo bi(h) (Could you help me ? = Da li bi mogla da mi pomogneš ? - ovde se iskazuje sposobnost, a ne mogućnost kao kod "might")
 • Will = ću, ćeš, će... (I'll help you  = Pomoći ću ti! - služi za građenje budućeg vremena, kao i za molbe i ponude : Will you do it for me ? Hoćeš li to uraditi za mene ? )
Za veći broj primera modalnih glagola u kontekstu, obavezno prelistajte naredne stranice  i vežbe koje ih prate :

No comments:

Kurs 365 Dana Engleskog

Search This Blog

Najpopularnije

Pages