Engleski jezik za početnike

Engleski jezik za početnike

Besplatan kurs engleskog sa izgovorom na Youtube kanalu EngleskiZaPocetnike

October 10, 2013

Did u pitanjima i kratkim odgovorima

Pre nego što se bacimo na pomoćni glagol "to do" odnosno DID i postavljanje pitanja u prošlom vremenu u engleskom, želela bih da podsetim sve koji su se tek sada našli na blogu, da mogu da prate prve lekcije za početnike uz objašnjenja na ovoj stranici i birajući teme besplatnih video lekcija i vežbi engleskog.

Pošto smo uspeli polako da se podsetimo Present Simple vremena, sada polako vežbamo Past Simple, da bismo u narednih desetak postova polako počeli da ponavljamo / učimo Present Continuous vreme i poredjenje prideva, uz video lekcije i vežbe na ove teme !
Video snimak koji je pred vama je napravljen na osnovu tabele 60 najčešće upotrebljavanih glagola u engleskom i bavi se postavljanjem pitanja i davanjem odgovora samo sa pravilnim glagolima. Naravno, uz ovaj video snimak sam napravila i lekciju 62 i vežbu 62:

 Kada budete radili vežbu, obratite pažnju kako izgledaju kratki odgovori u prošlom vremenu:

  • Ako pitanje počinje sa "did",  kao u "Did you have breakfast at 6 a.m. ?", odgovor će biti samo sa "did", bez glavnog glagola (kao kod nas: Da li si jela ? Jela sam.):
  1. Yes, I did.
  2. No, I didn't
  • Ako pitanje u prošlom vremenu počne sa glagolom "to be", na primer "Was he hungry ?", kratak odgovor će takodje imati samo glagol to be u potvrdnom ili odričnom obliku. Na primer:
  1. Was he hungry ? Yes, he was.
  2. Were they at school ? Yes, they were.
  3. Were you happy yesterday ? No, I wasn't.
  4. Was I sad ? No, you weren't.

p.s. Mislim da je u ovom video snimku jedan pravilan glagol izostavljen, nema zeleni kružić ispred - da li ste primetili koji ?


No comments:

Kurs 365 Dana Engleskog

Search This Blog

Najpopularnije

Pages