Učenje engleskog - pretvorite reči u rečenice: Present ProgressiveJoš jedan odličan video koji vam pokazuje kako možete koristiti reči u kontekstu. U ovom video snimku ćete čuti Present Continuous ili Progressive vreme kako se koristi u kontekstu, a tu su uvek i vežbe na ovu temu - spelling glagola sa -ing nastavkom (tzv. present participle) i razlika izmedju Present Progressive vremena i Present Simple vremena (i vežba na tu temu)

Post a Comment

0 Comments