Kada koristiti glagol TO BE a kada TO DO ?

Evo jedne simpatične video lekcije, koja je u stvari deo VIP kursa engleskog jezika,  u kojoj vežbate postavljanje pitanja u prošlom vremenu - na praznim mestima nedostaje WERE ili DID. Slobodno napišite odgovore u komentaru:

Post a Comment

0 Comments