Indirektni govor u engleskom

Dobila sam dosta pitanja na temu kako funkcioniše indirektni govor u engleskom (reported speech ili indirect speech). Pošto sam mislila da ovo  nije tema za početnike, sve sam je preskakala, kao i pasiv i kondicionale, ali ako vi to želite, evo jedno jednostavno objašnjenje uz odličan video koji ga prati (koristiću iste primere):

  • "I'm late for work."
  • "She is really tired."
Najbitnija stvar kada učite indirektni govor je da vidite da to nije ništa drugo do prepričavanje:

Na primer: 
"Tužan sam"---> Marko kaže da je tužan.
ili 
u prošlosti --->Marko je rekao da je tužan.

Isto tako i u engleskom: 
"I'm late for work." postaje 
Marko says he is late for work.

Pored logične promene lica gde "I" postaje "he", ako prepričavamo šta je Marko rekao,  u engleskom imamo jednu komplikaciju viška: kada je uvodni glagol u prošlosti (Marko je rekao), vreme se pomera u prošlost. Zbog toga sada imamo rečenicu:
Marko said he was late for work. 

Pogledajte ovaj video i zaključite kako se ova vremena slažu (tzv. Sequence of Tenses)

Post a Comment

1 Comments

engleski jezik said…
Engleski je svima potreban, najbolje ga je uciti u zemlji gde se govori kao zvanicni jezik.