Engleski jezik za početnike

Engleski za početnike

Gramatika engleskog

Post Page Advertisement [Top]

Indirektni govor u engleskom kod upitnih rečenica

Ako ste pažljivo pročitali prethodni tekst na temu indirektnog govora i slaganja vremena u engleskom, odgledali video i uradili vežbe, mogli ste da zaključite da indirektni govor i nije tako težak. Međutim, kada su u pitanju pitanja, sve je malo komplikovanije zbog dva dodatna koraka :

1. Uvodna rečenica "he asks" (na primer) je praćena ili sa IF ili sa WH-? pitanje. Pogledajte primer i sami zaključite  kada koristite koju reč:

 1. "Are you hungry ?" ---> He asks if I am hungry.
 2. "Where did you live ?" ---> He asks where I lived.
 3. "Can Mary ski ?" ---> She asked if Mary could ski.
 4. "Why are you watching TV?" ---> She asked why you were watching TV.
Da, u pravu ste:
 • IF se koristi kada pitanje u direktnoj rečenici počinje sa onim što bi mi preveli "da li", dok 
 • kada direkno pitanje počinje sa upitnom zamenicom WH-? ( where, why, who, which, when, what ...), koristimo istu tu zamenicu.
2. Da li ste primetili da u prethodnim primerima da se redosled reči iz direktnog pitanja menja i obavezno uzima oblik potvrdne rečenice:
***Subjekat + Predikat (+Objekat + Priloške odredbe...)***

 1. "What have you done?" ---> He wanted to know what I had done.
 2. "What are you looking at?" ---> He wonders what I am looking at.

(3) Da li ste primetili u prethodnim primerima da kada je uvodni glagol u prošlom vremenu dolazi do pomeranja vremena (sequence of tenses), o čemu je već bilo reči ?

Sada je vreme za vežbe:

 1. Testovi sa upitnim rečenicama sa pomeranjem vremena
 2. Testovi sa potvrdnim rečenicama sa pomeranjem vremena
 3. Testovi sa upitnim rečenicama bez pomeranja vremena
 4. Primeri sa pitanjima

No comments:

Parafrazirajte i sumirajte tekstove na engleskom!
Kupite svojoj deci ili preporučite rođacima koji uče srpski neku od mojih knjiga


Bottom Ad [Post Page]

Dozvolite Gramarliju da popravi vaše greške, a i vi ćete tako najbolje naučiti engleski :) Grammarly Writing Support