Ekonomija za početnike - na engleskom, naravno :)Kao što ćete videti, ključne reči koje se pojavljuju u ovom video snimku su :
*lične zamenice  sa glagolom  biti
*pridev "rich" = bogat
* "marry me" = udaj se za mene
Ostale fraze ostavljam ekonomistima da prevedu :)

Post a Comment

0 Comments