Present Perfect Simple - govorna vežba


Ako treba da se podsetite kada i kako koristiti Present Perfect Simple vreme, kliknite na najjednostavnije objašnjenje na svetu :)

Post a Comment

0 Comments