Engleski jezik za početnike

Engleski jezik za početnike

Besplatan kurs engleskog sa izgovorom na Youtube kanalu EngleskiZaPocetnike

May 30, 2011

Kada reći SO, kada SUCH, a kada SUCH A ?

Problem da li reći SO /sou/ ili SUCH /sač/ se javlja kada pokušamo da pričamo engleski prevodeći sa našeg jezika.
SO:      She is so beautiful   =    Ona je tako lepa.
SUCH: She is such a beautiful girl = Ona je tako lepa devojčica.

Kao i obično, najlepše je učiti jezik slušajući i čitajući primere, pa onda zaključiti u čemu je razlika. Pokušajte sami:
  1. He's so happy.
  2. Tim is such a happy boy.
  3. Tina and Tonya are so interesting.
  4. They are such interesting girls.
  5. The weather was so hot.
  6. It was such hot weather.
  7. He's such a bore.
Primetićete da so ide uz pridev samo, a such uz imenicu (ispred koje može i ne mora da stoji pridev - pogledajte 2, 4, 6 i 7, zavisno od toga šta želimo da iskažemo - bez prideva značenje se menja u  "takav") 

*** http://moj.engleskizapocetnike.com/engleski-jezik/***

Kao i obično, kada se u priču uplete imenica, ona u engleskom jeziku može ispred sebe da ima član. Zato primetite da iza SUCH ide 
a. ili  a/an kao u primerima broj 2 i 7 ("such" izgleda voli samo neodređeni član "a ili an")
b. ili jednostavno nema člana (u gramatikama pogledajte pod "nulti član"), kao u primerima 4 i 6
U primeru 4,  imenica je u množini, tako da uz nju ne može da stoji neodređeni član "a", a u primeru broj 6, kada je imenica apstraktna (vreme =weather), ili gradivna (water= voda E.g. such cold water!), takođe ne može da stoji "a ili an". 

Ako ćete slučajno imati  kontrolni na temu so i such, uradite so and such, vežbe i ove vežbe i odmah proverite odgovore.

Ako me sećanje još služi, verujem da sam naučila razliku između so/such uz ovu prastaru pesmu (tekst) :D
Da li neko zna da li ima neka modernija pesma na sličnu temu ?

No comments:

Kurs 365 Dana Engleskog

Search This Blog

Najpopularnije

Pages