Engleski jezik za početnike

Engleski jezik za početnike

Besplatan kurs engleskog sa izgovorom na Youtube kanalu EngleskiZaPocetnike

June 2, 2011

Najčešće upotrebljavane reči na engleskom

Da li ste ikada razmišljali o tome da je logično naučiti reči koje se najčešće koriste u engleskom ? Ako je vaš odgovor "da", pogledajte ovih pedesetak najčešće upotrebljavanih reči koje sam preuzela sa ovog sajta, i pokušajte da sklopite što više rečenica.  Verovatno ste primetili da  ne možete baš puno da kažete, a još manje da tražite i dobijete nešto:
 1. the  = -, ovaj, taj
 2. of    = (od)
 3. and   = i
 4. a   = -, jedan, neki
 5. to   = do, prema, ka
 6. in   = u
 7. is   = je
 8. you   = ti, Vi, vi
 9. that   = da
 10. it   = to
 11. he   = on 
 12. was   = je bio 
 13. for   = za
 14. on   = na
 15. are   = smo, ste, su
 16. as   =  kao, poput
 17. with   = sa
 18. his   = njegov
 19. they   = oni
 20. I   = ja
 21. at   = na, u, kod
 22. be   = biti 
 23. this   = ovaj
 24. have   = imati
 25. from   = od
 26. or   = ili 
 27. one   = jedan
 28. had   = imao
 29. by   = od strane, (nečim)
 30. word   = reč
 31. but   = ali
 32. not   = ne
 33. what   = šta
 34. all   = sve
 35. were   = bili smo/ste/su
 36. we   = mi
 37. when   = kada
 38. your   = tvoj, vaš
 39. can   = moći
 40. said   = rekao
 41. there   = ima, tamo
 42. use   = koristiti
 43. an   = -, jedan, neki
 44. each   = svaki
 45. which   = koji
 46. she   = ona
 47. do   = raditi
 48. how   = kako
 49. their   = njihov
 50. if   =    ako
 51. nastavak...

Ako mene pitate, najpametnije razmišljanje na ovu temu čula sam od jednog učenika koji je davno radio u Nemačkoj. Kao i većina naših ljudi koji su odlazili u inostranstvo na rad, nije znao ni reči ovog jezika kada je dobio posao. Da bi bio koliko-toliko spreman, naučio je stotinjak glagola u infinitivu, i  super se snalazio od samog starta.  

Za mene je ovo iskustvo  zlata vredno i zato želim da ga podelim sa vama. Naučiti glagole je ključ - a posebno je u engleskom to jednostavno, jer sam glagol ne dobija nikakve posebne nastavke (sem -s, -ing i -ed)  koji bi ga mogli drastično promeniti u izgovoru i pisanju (sem ako su nepravilni) - zato,  bacamo se na učenje stotinjak najčešće korišćenih glagola:


Ako želite da učite engleski uz besplatan kurs sa video lekcijama posetite ovu stranicu  https://moj.engleskizapocetnike.com/engleski-jezik :o) 

No comments:

Kurs 365 Dana Engleskog

Search This Blog

Najpopularnije

Pages