Engleski jezik za početnike

Engleski jezik za početnike

Besplatan kurs engleskog sa izgovorom na Youtube kanalu EngleskiZaPocetnike

April 7, 2011

Engleski za početnike - lekcija 14

Jedno od čestih pitanja kada počinjete da učite engleski je i kada upotrebljavati predloge "in", "on" i "at". Osnove razlike u korišćenju "at" i "on" za vreme su objašnjene u lekciji 7. Sada bih htela da objasnim kako koristiti AT (kliknite da čujete izgovor) za mesto:

Najčešće se mučimo oko "at" zato što nemamo jednoznačan prevod u našem jeziku, što bi bilo od pomoći.
Pogledajte ova tri primera: 
  • I'm at home = Ja sam kod kuće
  • I'm at school = Ja sam u školi
  • I'm at work = Ja sam na poslu
Međutim, ako pratite kako se upotrebljava AT, shvatićete da njegova upotreba nije tako teška - uvek je vezana za FUNKCIJU. Znači, ako ste u školi kao učenik ili profesor, odnosno da učite ili predajete, reći ćete "I'm at school now." Možda ste u istom tom momentu u školskom dvorištu, ili u učionici, ali suština je da ste na određenom mestu u određenoj funciji. Međutim, ako objašnjavate gde se u određenom momentu nalazite, reći ćete "I'm in the school", u značenju "u školskoj zgradi", i tada ćete koristiti i član. 

Predlozi "in"=u i "on"=na, najčešće imaju bukvalno značenje "u" ili "na". 

Mala prečica koja će može da pomogne: kada ste u nedoumici da li reći AT ili ON, zamislite bukvalu situaciju:

* na fakultetu = at faculty/university (on faculty  bi značilo NA samoj zgradi)
* na autobuskoj stanici = at the bus stop / bus station  ('on ...' - samo ako skakućete po krovu)
* na semaforu = at the traffic lights (on the traffic lights = može samo ptičica)Prepositions of Location: in, at, and on
and No Preposition

IN
(the) bed*
the bedroom
the car
(the) class*
the library*
(the) school*
AT
class*
home
the library*
the office
school*
work
ON
the bed*
the ceiling
the floor
the horse
the plane**
the train**
NO PREPOSITION
downstairs
downtown
inside
outside
upstairs
uptown
* može i sa drugim predlozima
** kod ova dva prevozna sredstva se koristi ON iako ste u stvari 'in'

Da bi vežbali GLAGOL TO BE u kontekstu, zajedno sa AT i IN, poslušajte sledeću video lekciju:


1 comment:

Unknown said...

Preljepo i predobro objasnjenje i mnogo mi je pomoglo!Hvala Vam puno Marina.Ali ja ovaj video,ne mogu otvoriti.Nece da se otvori.

Kurs 365 Dana Engleskog

Search This Blog

Najpopularnije

Pages