Engleski jezik za početnike

Engleski jezik za početnike

Besplatan kurs engleskog sa izgovorom na Youtube kanalu EngleskiZaPocetnike

December 10, 2010

Present Continuous Tense Objašnjenje

Present Continuous Tense /preznt kontinju.s tens/
je sadašnje vreme u engleskom jeziku koje se koristi da iskažemo:

1. da se radinja dešava u trenutku govora:
- What are you doing ? (šta radiš?)
- I'm washing the dishes. (perem sudove)

2. da se radnja dešava u ovom periodu (znači ne mora samo da se radi o ovom trenutku) i da imamo ideju o tome da će se taj period završiti. U ovom slučaju, period može da bude veoma širok pojam (od kraćeg perioda do nekoliko godina, hehe)

- I'm reading an excellent book! (čitam odličnu knjigu)
*Bez obzira što sada trenutno pričam sa vama, ovih dana čitam odličnu knjigu - period u ovom slučaju može biti dan, dva do nedelju ili mesec dan

- I'm learning German. (učim nemački)
** Upisala sam kurs koji traje tri meseca ili celu školsku godinu, ali će se završiti

-I'm writting an e-book currently (pišem e-knjigu u ovom periodu)
-I'm studying Medicine (studiram medicinu)
*** Kao što vidite iz konteksta, ove radnje umeju da potraju i koju godinu

3. da iskažemo trend

-The price of property is going up (cena nekrentina raste)

4. da iskažemo budućnost i to obavezno uz prilošku odredbu za vreme, pošto se Present Continuous koristi za budućnost samo kada je deo dogovora (arrangement)

-I'm meeting the boss tomorrow at 9am. (sastaću se sa šefom sutra u 9 pre podne)

*** GRAĐENJE Present Continuous Vremena ***
Subjekat + Predikat ( glagol TO BE + glagol sa nastavkom -ING)

Primer:

I'm wearing a T-shirt and jeans.
She isn't wearing a dress now.
Are you wearing a shirt ?

Reči u kontekstu:1 comment:

Marija M. said...

I'm watching the video English lesson.

I'm learning English language.

I'm meeting(online)Marina, my English teacher,tomorrow at 6pm.

Kurs 365 Dana Engleskog

Search This Blog

Najpopularnije

Pages