Engleski jezik za početnike

Engleski jezik za početnike

Besplatan kurs engleskog sa izgovorom na Youtube kanalu EngleskiZaPocetnike

October 2, 2016

Izgovor glagola BITI na engleskom

Svakim danom je sve više video lekcija engleskog, a gde je kvantitet, tu je i kvalitet! Danas sa vama delim interesantnu lekciju profesora Dru Bedžera:
Reči koje se koriste u ovoj video lekciji na temu glagola biti

 • happy = srećan
 • sad = tužan
 • hot = vruće 
 • cold = hladno 
 • tired = umoran 
 • scared = uplašen
 • angry = ljut/besan
Sigurna sam da razumete šta sledeće rečenice znače:

 1. I am happy! = Ja sam srećna/srećan
 2. He is happy! = On je srećan
 3. She is happy! = Ona je srećna
 4. We are happy! = Mi smo srećni
 5. They are happy! = Oni su srećni

Uz ovu lekciju možemo da vežbamo i pitanja i kratke odgovore uz glagol biti


Are you cold? No, I am not.
Are you hot? No, I am not.
Are you sad? No, I am not.
Are you happy? Yes, I am!

Glagol biti na engleskomAm I? - I am (not).
Are you? - You are (not).
Is he/she/it? - He/She/It is (not).
Are we/they? - We/They are (not).

A tu je i interesantna pesmica na temu glagola biti u engleskom


Simpatična video lekcija sa glagolom TO BE  u različitim okruženjima
No comments:

Kurs 365 Dana Engleskog

Search This Blog

Najpopularnije

Pages