Engleski jezik za početnike

Engleski jezik za početnike

Besplatan kurs engleskog sa izgovorom na Youtube kanalu EngleskiZaPocetnike

January 3, 2015

Šta je Conditional tense? Dan 327

Šta je Condtitional tense?

Da odmah pređemo na stvar - Conditional tense nije ništa drugo do oblik od dve reči: 
  • would + infinitiv (bez to ispred infinitiva = bare infinitive)

Izgovor i značenje Condtional tense 

Would se izgovara  / w u d  / i nosi značenje naših oblika: 
  • bih, bi, bi, bismo, biste, bi
conditional tense
Zar nije divno što u engleskom za  sva lica koriste jednostavno would (samo ovaj jedan oblik i za ja, ti, vi , oni itd. itd.)? Još jedna stvar je isto lakša u engleskom: iza WOULD dolazi običan infinitiv koji je takođe isti kroz sva lica, za razliku od našeg jezika: I would sing = Ja bih pevao, She would sing = Ona bi pevala itd.

Kada se koristi Conditional tense?

Jedna od najčešćih vrsta rečenica gde se koristi would + infinitiv je upravo drugi kondicional. Evo primera iz pesama u kojima ste nadam se uživali:
  • Would you hold my hand if I saw you in heaven? = Da li bi me uzela za ruku da te vidim u raju?
  • and if somehow you knew that your love would be untrue, would you lie to me? = i da nekako znaš da tvoja ljubav nije iskrena, da li bi me lagao?
  • Would you believe in a love at first sight? = Da li bi verovao u ljubav na prvi pogled?
Verujem da već osećate da se radi o konstrukciji koja služi da postavimo pitanje o nekoj mogućnosti (koja nije uvek najrealnija) ili da iskažemo šta bi se eventualno desilo ako se neki uslov ispuni. Zato se kod nas ova gramatička struktura naziva potencijal. 

Često se koristi u formalnim prilikama da zamolite za nešto:
  • Would you be kind to send me a sample? = Da li bi bili ljubazni da mi pošaljete uzorak?
  • I would like to try the skirt on. = Želela bih da probam suknju.
ali i u kondicionalnim/if rečenicama drugog tipa o kojima ćemo pričati sledeći put.

Poslušajte priču o Conditional Tense obliku na engleskom:

No comments:

Kurs 365 Dana Engleskog

Search This Blog

Najpopularnije

Pages