Engleski jezik za početnike

Engleski za početnike

Gramatika engleskog

Post Page Advertisement [Top]

Present Perfect Simple Period - Primeri, dan 280

Present Perfect Simple za period

Jedna od upotreba Present Perfect Simple vremena je i za period koji je počeo u prošlosti i još uvek traje. Priloške odredbe koje će vam pomoći da vidite da se radi o ovoj upotrebi su:
  • for I have lived in Belgrade for twenty years  = Živim u Beogradu 20 godina.
  • since = od: I have lived in Belgrade since 1990 = Živim u Beogradu od 1990. godine.

Today & This Week & In my life i Present Perfect Simple

Međutim, ako naiđete na rečenice uz today /  this + week/month/year...  i slično, iako je to period koji obuhvata sadašnji momenat, Present Perfect Simple se ovde koristi da iskaže posledicu ili količinu (a ne za radnju koja još uvek traje), te ove rečenice prevodimo prošlim vremenom, kao u mnogim primerima koji se navode u ovoj interesantnoj video lekciji sa puno primera i pesmom na ovu temu:  • Today I have had five cups of coffee... = Danas sam popio pet šoljica kafe...
  • This week I've seen you so many times... = Ove nedelje sam te video toliko puta...


No comments:

Parafrazirajte i sumirajte tekstove na engleskom!
Kupite svojoj deci ili preporučite rođacima koji uče srpski neku od mojih knjiga


Bottom Ad [Post Page]

Dozvolite Gramarliju da popravi vaše greške, a i vi ćete tako najbolje naučiti engleski :) Grammarly Writing Support