Engleski jezik za početnike

Engleski jezik za početnike

Besplatan kurs engleskog sa izgovorom na Youtube kanalu EngleskiZaPocetnike

December 4, 2014

Present Perfect Simple Period - Primeri, dan 280

Present Perfect Simple za period

Jedna od upotreba Present Perfect Simple vremena je i za period koji je počeo u prošlosti i još uvek traje. Priloške odredbe koje će vam pomoći da vidite da se radi o ovoj upotrebi su:
 • for I have lived in Belgrade for twenty years  = Živim u Beogradu 20 godina.
 • since = od: I have lived in Belgrade since 1990 = Živim u Beogradu od 1990. godine.

Today & This Week & In my life i Present Perfect Simple


Međutim, ako naiđete na rečenice uz today /  this + week/month/year...  i slično, iako je to period koji obuhvata sadašnji momenat, Present Perfect Simple se ovde koristi da iskaže posledicu ili količinu (a ne za radnju koja još uvek traje), te ove rečenice prevodimo prošlim vremenom, kao u mnogim primerima koji se navode u ovoj interesantnoj video lekciji sa puno primera i pesmom na ovu temu:


 • Dakle, u ovoj upotrebi Present Perfect vremena, kao i fokusiranjem na sadašnji trenutak, takođe naglašavamo da je period još uvek otvoren i da bi se stvari mogle promeniti. Pogledajmo još nekoliko primera:
 1. I have been at work since 6am.
 2. Have you been to the supermarket today?
 3. I haven’t eaten since breakfast.
 4. How many jobs have you had since 2006?
 5. Have you been to the gym recently?
 • Ne moramo čak ni da navodimo vremenski period. Ako to ne učinimo, podrazumeva se period od prošlosti, sve do sada, mada se ovde preklapa sa upoterebom ovog Present Perfect Simple za iskustvo:  
 1. I have ridden a horse lots of times.
 2. I have read Harry Potter 4 times.


No comments:

Kurs 365 Dana Engleskog

Search This Blog

Najpopularnije

Pages