Engleski jezik za početnike

Engleski jezik za početnike

Besplatan kurs engleskog sa izgovorom na Youtube kanalu EngleskiZaPocetnike

December 1, 2014

Present Perfect Objašnjenje, dan 274

Zašto nam treba objašnjenje za Present Perfect vreme?

Sada kada smo obradili Simple i Continuous sadašnja i prošla vremena, modale i različite oblike za iskazivanje budućnosti, vreme je da se bacimo na nešto teže. To je jedno komplikovano vreme koje se zove Present Perfect Simple.

Have they changed?

U suštini ne mora uopšte da bude komplikovano kada shvatite u čemu je trik. O tome ćete u detalje pročitati ovde:

U narednih nekoliko lekcija želim da podelim s vama sve odlične video lekcije koje se trenutno nalaze na Youtube-u, a koje obradjuju ovu temu i da napravim prateće vežbe na osnovu njih. Počnimo sa građenjem:

Građenje Present Perfect Simple vremena


Affirmative = Potvrdni oblik

  • Subjekat + have / has (has samo kada je subjekat 3. lice jednine) + prošli particip (kod pravilnih glagola dodamo -ed, kod nepravilnih 3. kolona)
  • Primer 1: I have done my homework = Uradila sam domaći.
  • Primer 2: My sister has done her homework = Moja sestra je uradila domaći.

Interrogative form = Upitni oblik

  • Have/has + Subjekat + prošli particip (najobičnija inverzija subjekta i pomoćnog glagola have/has)
  • Primer 1: Have you done your homework?
  • Primer 2: What has your sister done?

Negative form = Odrični oblik

  • Subjekat + have/has + NOT + prošli particip 
  • Najčešće se koriste skraćeni oblici: haven't  ili hasn't, a ne have not/ has not
  • Primer 1: I haven't done my homework yet.
  • Primer 2: My sister hasn't done her homework yet.

No comments:

Kurs 365 Dana Engleskog

Search This Blog

Najpopularnije

Pages