Engleski jezik za početnike

Engleski za početnike

Gramatika engleskog

Post Page Advertisement [Top]

Present Perfect Objašnjenje, dan 274

Present Perfect Objašnjenje, dan 274

Zašto nam treba objašnjenje za Present Perfect vreme?

Sada kada smo obradili Simple i Continuous sadašnja i prošla vremena, modale i različite oblike za iskazivanje budućnosti, vreme je da se bacimo na nešto teže. To je jedno komplikovano vreme koje se zove Present Perfect Simple.

Have they changed?

U suštini ne mora uopšte da bude komplikovano kada shvatite u čemu je trik. O tome ćete u detalje pročitati ovde:

U narednih nekoliko lekcija želim da podelim s vama sve odlične video lekcije koje se trenutno nalaze na Youtube-u, a koje obradjuju ovu temu i da napravim prateće vežbe na osnovu njih. Počnimo sa građenjem:

Građenje Present Perfect Simple vremena


Affirmative = Potvrdni oblik

  • Subjekat + have / has (has samo kada je subjekat 3. lice jednine) + prošli particip (kod pravilnih glagola dodamo -ed, kod nepravilnih 3. kolona)
  • Primer 1: I have done my homework = Uradila sam domaći.
  • Primer 2: My sister has done her homework = Moja sestra je uradila domaći.

Interrogative form = Upitni oblik

  • Have/has + Subjekat + prošli particip (najobičnija inverzija subjekta i pomoćnog glagola have/has)
  • Primer 1: Have you done your homework?
  • Primer 2: What has your sister done?

Negative form = Odrični oblik

  • Subjekat + have/has + NOT + prošli particip 
  • Najčešće se koriste skraćeni oblici: haven't  ili hasn't, a ne have not/ has not
  • Primer 1: I haven't done my homework yet.
  • Primer 2: My sister hasn't done her homework yet.

No comments:

Parafrazirajte i sumirajte tekstove na engleskom!
Kupite svojoj deci ili preporučite rođacima koji uče srpski neku od mojih knjiga


Bottom Ad [Post Page]

Dozvolite Gramarliju da popravi vaše greške, a i vi ćete tako najbolje naučiti engleski :) Grammarly Writing Support