Engleski jezik za početnike

Engleski jezik za početnike

Besplatan kurs engleskog sa izgovorom na Youtube kanalu EngleskiZaPocetnike

November 5, 2014

Poslednjih sto dana - sve teže i teže, 249. dan

ENGLESKI 265 DANA 


U prethodnih dvesta pedesetak dana engleskog smo uradili sledeća vremena:
 • Sadašnje prosto vreme = Present Simple

Prošlo prosto vreme = Past Simple

 1. Lekcija 45 - Gde je Bet ?
 2. Lekcija 46 - Glagol BITI u prošlosti - kakav je bio vaš posao ?
 3. Lekcija 47 - Gde ste bili ?
 4. Lekcija 48 - Jeremija vežba glagol biti u prošlom vremenu
 5. Lekcija 49 - Prošlo vreme glaogla moći ili can
 6. Lekcija 50 - Glagol must = morati
 7. Lekcija 51 - Tekst o Timotiju u Past Simpe vremenu
 8. Lekcija 52 - Tekst o Bet u prostom prošlom vremenu
 9. Lekcija 53 - Glagol have to u kontekstu - ponavljanje
 10. Lekcija 54 - Nepravilni glagol had u kontekstu
 11. Lekcija 55 - Odrični oblik u prošlom vremenu
 12. Lekcija 56 - Postavljanje pitanja u Past Simple vremenu
 13. Lekcija 57 - Kada koristiti SOME, a kada ANY, uz hranu
 14. Lekcija 58 - Was, were ili did kod postavljanja pitanja u prošlom vremenu
 15. Lekcija 59 - Glagol MUST u prošlosti i budućnosti
 16. Lekcija 60 - Glagol CAN u prošlom i budućem vremenu
 17. Lekcija 61 - Tekst o Bet u prošlom vremenu
 18. Lekcija 62 - Past Simple - pravilni glagoli
 19. Lekcija 63 - Past Simple - nepravilni glagoli: Timotije ide na venčanje
 20. Lekcija 64 - Past Simple - nepravilni glagoli: Timotije ide u prodavnicu
 21. Lekcija 65 - Past Simple - nepravilni glagoli: Bet piše pesmu o neobičnom otkriću
 22. Lekcija 66 - Past Simple - postavljanje pitanja u prošlom vremenu
 23. Lekcija 67 - Past Simple - nepravilni glagoli
 24. Lekcija 68 - Past Simple - sadašnjost i prošlost

Buduća vremena (Future Simple i drugi oblici za iskazivanje budućnosti)


Pričali smo i o mnogim drugim temama, kao što su množina imenica, modalni glagoli i slično. Danas je vreme da naučimo i šta je to prošlo trajno vreme, ili Past Continuous / Progressive vreme. 

Čemu služi ovo vreme i kako se koristi, možete podrobnije naći ovde:
U suštini sva razlika u Continuous i Simple vremenima je upravo u trajanju. Znači i Past Simple i Past Continuous je ISTO vreme, PROŠLO vreme, ali je praktično Simple uvek oznaka za završenu radnju, dok Continuous/Progressive oznaka za radnju koja je trajala. Kod nas se to vidi u glagolskom aspektu/vidu. Na primer:
 • Odmorio sam se = I had a rest. (završena radnja, svršeni glagolski vid)
 • OdmArAo sam se = I was having a rest (nezavršena radnja, nesvršeni glagolski vid)
Dakle, Past Continuous/Progressive nije ništa strašno, samo ga treba vežbati, vežbati i vežbati...

No comments:

Kurs 365 Dana Engleskog

Search This Blog

Najpopularnije

Pages