Engleski jezik za početnike

Engleski za početnike

Gramatika engleskog

Post Page Advertisement [Top]

Glagoli koji vole prosta vremena - dan 188

Glagoli koji vole prosta vremena - dan 188
Nadam ste da ste se zabavili i uživali gledajući zanimljivo video objašnjenje na temu stanja (state) u engleskom i zašto ovi glagoli ne mogu da se jave u kontinijus ili progresiv glagolskom vidu, a da održe isto značenje!

Ako niste sve baš najbolje razumeli na engleskom, stiže prevod i prateća vežba uz još jednu video lekciju o "stative verbs" (glagoli stanja)!


Kao što ste čuli, neki glagoli menjaju značenje kada se jave u kontinijus obliku:

  • to see = videti: I can see a book=Vidim knjigu
  • to see =viđati se = imati sastanak: I'm seeing David on Friday.
  • to have = imati: He has a house.
  • to have = kao deo fraze: We are having a great time! We are having dinner.
  • to think = misliti = smatrati: I think that this lesson is boring. = Mislim da je ova lekcija dosadna.
  • to think = misliti o nečemu: I'm thinking about that lesson.= Mislim o toj lekciji (sada)
p.s. svi koji nastavljaju sa lekcijama, da ne zaborave gde smo stali prošli put:

Za prave početnike:

No comments:
Kupite svojoj deci ili preporučite rođacima koji uče srpski neku od mojih knjiga


Bottom Ad [Post Page]

Dozvolite Gramarliju da popravi vaše greške, a i vi ćete tako najbolje naučiti engleski :) Grammarly Writing Support