Engleski jezik za početnike

Engleski jezik za početnike

Besplatan kurs engleskog sa izgovorom na Youtube kanalu EngleskiZaPocetnike

November 5, 2013

Najčešći glagoli u engleskom - Present Simple i Continuous

Najčešći glagoli u engleskom 


Iako su liste najčešće upotrebljavanih reči i glagola u engleskom veoma popularne, stalno oklevam kada treba da pravim video na ovu temu. Tek sam juče shvatila zašto: stalno mislim da moram da uključim bar deset do dvadeset reči, i plašim se da niko onda neće ništa naučiti. Zbog toga sam danas napravila jedan jako jednostavan video sa glagolima koji se vrlo često upotrebljavaju, a koji se odnosi na Present Continuous vreme:
  • to help = pomoći
  • to translate = prevoditi
  • to have = imati
  • to have a lunch break = imati pauzu za ručak
  • to write = pisati
  • to fill in forms = popunjavati formulare
  • to talk to = pričati sa
  • to make = praviti
  • to show someone around = pokazivati grad/prostorije...

Ne zaboravite da se podsetite razlike između Present Simple i Present Continuous vremena:

No comments:

Kurs 365 Dana Engleskog

Search This Blog

Najpopularnije

Pages