Engleski jezik za početnike

Engleski jezik za početnike

Besplatan kurs engleskog sa izgovorom na Youtube kanalu EngleskiZaPocetnike

August 6, 2013

Razlika između "have" i "have to" - dan 112.

Razlika izmedju HAVE i HAVE TO

Iz prethodnih lekcija već znate da glagol "to have" znači imati. Ako kažete "I have a friend", to znači "imam prijatelja" (ovo "a" ukazuje da je u pitanju jedan/neki prijatelj).

 Nedavno smo takođe počeli da učim prošlo vreme, pa je bilo zanimljivih vežbi sa ovim nepravilnim glagolom, i danas možete sve to ponoviti klikom na podvučene reči.Ako ste pažljivo odgledali ovaj video sa Jeremijom, primetili ste da on ne koristi ovaj glagol u značenju "imao sam", već da kaže šta je morao (I had TO wash up) ili nije morao da uradi (I didn't have to buy a blouse.). Glagol "to have to" znači isto što i "must", samo "must" jednostavno nema oblik koji se koristi u prošlom vremenu, tako da za tu svrhu koristimo "had to".

Odslušajte još jednom Jeremiju, podsetite se gramatike uz Divnine beleške i video sa objašnjenjem:

 i napišite šta ste vi morali da uradite juče :)
Jeremija će, po običaju, da otvori sezonu !

p.s. Hvala svima koji učestvuju  u popunjavanju stranica sa svojim komentarima, bilo da učite prošlo ili
sadašnje vreme :)

No comments:

Kurs 365 Dana Engleskog

Search This Blog

Najpopularnije

Pages