Engleski jezik za početnike

Engleski jezik za početnike

Besplatan kurs engleskog sa izgovorom na Youtube kanalu EngleskiZaPocetnike

May 9, 2013

Male tajne uspeha učenja engleskog :)

Šta mislite, da li bi imali bolji uspeh u školi / na poslu ili u učenju engleskog, da sami sebi određujete (domaće) zadatke i obaveze ili da Vam neko nametne krajnje rokove (tzv. deadline /dedlain/) ? Pre nego što nastavite dalje da čitate, dajte  svoj odgovor na ovo kratko pitanje...e, sada možemo dalje!

U jednom od svojih mnogobrojnih i zabavnih eksperimenata, Dan Ariely, profesor psihologije i bihevioralne ekonomije na MIT-u, podelio je svoje studente u dve grupe : 
  • prva grupa studenata je mogla da sama odredi kada će predati tri rada koja su bila obavezna u prvom semestru
  • druga grupa studenata je dobila ravnomerno raspoređene rokove (deadline) za predaju istih tih radova
Šta mislite, koja grupa je postigla bolji uspeh ? Prva ili druga ?
Možda ćete se iznenaditi, a možda i ne, ali druga grupa koja je imala nametnute termine je u proseku postigla bolje rezultate !

Međutim, reč "u proseku" je ovde bitna. Kada je Dan proučio zašto su rezultati gori, došlo se do interesantnog zaključka: u okviru prve grupe studenata koji su sami sebi zadavali rokove, uočene su dve podgrupe:
  • podgrupa A, koja je praktično sve radove predala pri samom kraju semestra, radeći verovatno sve na brzinu
  • podgrupa B, koja je ravnomerno rasporedila svoje zadatke, već prema svojim obavezama
Kada su se uporedili rezultati u ove dve podgrupe, pokazalo se da podgrupa A ima izuzetno loše rezultate, dok je podgrupa B imala izuzetno dobre rezultate, čak bolje od druge grupe kojoj su bili spolja nametnuti  rokovi. 

Zaključak koji je svakako očigledan i koji može da vam koristi ne samo u učenju engleskog, ili nekog drugog jezika, ili predmeta, već i u životu i na poslu, je već poznata stvar: redovno i ravnomerno raspoređeno izvršavanje obaveza i zadataka  uvek daje bolje i dugoročnije rezultate!

Reći ćete možda da to nije ništa novo, ali redovno potvrđivanje dobre prakse kroz tuđa iskustva ili ovako zanimljive eksperimente mene uvek motiviše. A vas ?


No comments:

Kurs 365 Dana Engleskog

Search This Blog

Najpopularnije

Pages