Množina u engleskom na nekoliko načina

Pre neki dan sam razmišljala zašto bih sredom objavljivala samo grupe reči na istu temu, kada isto tako mogu naći i gramatička objašnjenja koja govore o istoj temi na razičite načine. Danas neka to bude množina
imenica uz...

LearnexMumbaiEnglishAnyone 
EflJack


Post a Comment

0 Comments