Da li vam je dosadno da ponavljate uz iste video lekcije ?

Jeste da je ponedeljak dan za nove lekcije, ali današnje "nove" lekcije će se odnositi na sve što smo ranije učili. Ako ste pažljivo pročitali tekst zašto i kojom  brzinom zaboravljamo reči, verovatno vam je jasno zašto  stalno moramo da se vraćamo na ranije naučeno. Da bi vam ovo ponavljanje bilo interesantnije, redovno pravim nove vežbe na temu prethodnih video snimaka, a čujem da su i časovi sa Jeremijom od koristi ;) 

Post a Comment

0 Comments