Present Simple vreme - vezba

Pročitajte u sebi tekst u Present Simple vremenu i pokušajte da rešite šta nedostaje na praznim poljima (gaps). Mogući glagoli su :
  • TO BE
  • TO DO
Napišite odgovore u komentaru ili ispod Youtube snimka. 


Ako želite još vežbi uz ovaj video, kliknite na  lekciju Present Simple Tense.

Post a Comment

0 Comments