Engleski jezik: kako vežbati Present Continuous


Ako vas ne interesuje detaljnija priča o Present Continuous vremenu (ili Present Progressive) u engleskom jeziku, već samo praksa, ovaj video će vam super doći!

Dodatna video objašnjenja o pisanju nastavka -ing i Present continuous vremenu možete naći na sledećim stranicama:

Post a Comment

0 Comments