Engleski jezik za početnike

Engleski za početnike

Gramatika engleskog

Post Page Advertisement [Top]

Engleski jezik - poglavlje 7, lekcija 3 There ili It

Jedno od čestih nedoumica za početnike je da li koristiti THERE ili IT, posebno kada se značenje preklapa, ili kada nema prevoda na našem jeziku. Pogledajte ove primere:


  • There is a bus station in the city centre. = U centru je autobuska stanica. ILI  Ima / postoji autobuska stanica u centru.
  • It is a bus station. = To je autobuska stanica

U video lekciji koju pripremam kažem:
  1. There are a lot of things in my flat. = Ima puno stvari u mom stanu. 
  2. Look at the photograph. = Pogledajte fotografiju. 
  3. ... but there is only one thing in the living room. Which one ? =... ali samo jedna od ovih stvari je u dnevnoj sobi. Koja ?

Vi možete postaviti pitanje:

  • Is it a book ? = Da li je to knjiga ?

ili

  • Is there a book in the living room ? = Da li je knjiga u dnevnoj sobi ?
IT uvek koristite u značenju "to", dok THERE ima bezlično značenje "ima / postoji" i najčešće se upotrebljava da kažemo ili pitamo šta negde "postoji / ima". Uskoro stiže video vežba na ovu temu !

No comments:

Parafrazirajte i sumirajte tekstove na engleskom!
Kupite svojoj deci ili preporučite rođacima koji uče srpski neku od mojih knjiga


Bottom Ad [Post Page]

Dozvolite Gramarliju da popravi vaše greške, a i vi ćete tako najbolje naučiti engleski :) Grammarly Writing Support