Engleski jezik za početnike

Engleski za početnike

Gramatika engleskog

Post Page Advertisement [Top]

Prvi kondicional u engleskom

Kao i sve kondicionalne rečenice, prvi kondicional se sastoji iz

If rečenice (if clause ) koja je najčešće u Present Simple vremenu (primeri) 
Glavne rečenice (main clause) koja je u budućem vremenu, Future Simple (još primera)

Kao i u svim pogodbenim rečenicama, if-clause i main clause nemaju ustaljen redosled,

a. You will pass the test if you study hard. (Položićeš ispit ako vredno učiš)
b. If you study hard, you'll pass the test. (Ako vredno učiš, položićeš test - samo ne zaboravite zarez)

Verovatnoća da će se nešto desiti ako se ispuni uslov iz if-rečenice je velika, i zato se ovo zovu i realne rečenice. 

*******Za video lekcije i vežbe engleskog jezika, kliknite na http://moj.engleskizapocetnike.com/engleski-jezik/*****
Evo jednog simpatičnog videa uz koji možete da vežbate prvi kondicional:

Naravno, ako volite da vežbate uz pesme, tu je i pesma sa prvim kondicionalom. Za ljubitelje klasičnih vežbi, evo nekoliko korisnih linkova: vežba 2, vežba 3, vežba koja prati ovaj video

1 comment:

Parafrazirajte i sumirajte tekstove na engleskom!
Kupite svojoj deci ili preporučite rođacima koji uče srpski neku od mojih knjiga


Bottom Ad [Post Page]

Dozvolite Gramarliju da popravi vaše greške, a i vi ćete tako najbolje naučiti engleski :) Grammarly Writing Support