Engleski jezik za početnike

Engleski jezik za početnike

Besplatan kurs engleskog sa izgovorom na Youtube kanalu EngleskiZaPocetnike

May 7, 2011

Prvi kondicional u engleskom

Kao i sve kondicionalne rečenice, prvi kondicional se sastoji iz

If rečenice (if clause ) koja je najčešće u Present Simple vremenu (primeri) 
Glavne rečenice (main clause) koja je u budućem vremenu, Future Simple (još primera)

Kao i u svim pogodbenim rečenicama, if-clause i main clause nemaju ustaljen redosled,

a. You will pass the test if you study hard. (Položićeš ispit ako vredno učiš)
b. If you study hard, you'll pass the test. (Ako vredno učiš, položićeš test - samo ne zaboravite zarez)

Verovatnoća da će se nešto desiti ako se ispuni uslov iz if-rečenice je velika, i zato se ovo zovu i realne rečenice. 

*******Za video lekcije i vežbe engleskog jezika, kliknite na http://moj.engleskizapocetnike.com/engleski-jezik/*****
Evo jednog simpatičnog videa uz koji možete da vežbate prvi kondicional:

Naravno, ako volite da vežbate uz pesme, tu je i pesma sa prvim kondicionalom. Za ljubitelje klasičnih vežbi, evo nekoliko korisnih linkova: vežba 2, vežba 3, vežba koja prati ovaj video

Kurs 365 Dana Engleskog

Search This Blog

Najpopularnije

Pages