Engleski jezik za početnike

Engleski jezik za početnike

Besplatan kurs engleskog sa izgovorom na Youtube kanalu EngleskiZaPocetnike

February 25, 2011

Prisvojni pridevi i prisvojne zamenice na engleskomOvo je jedna od čestih nedoumica - kada da kažem MY, a kada MINE ?

MY (your, his, her, its, our, your, their - moj tvoj njegov njen njegov -  naš vaš njihov) se koristi kao pridev, znači prati ga imenica.
Na primer: This is my book = Ovo je moja knjiga.

MINE  (yours, his, hers, its, ours, theirs- moj tvoj njegov njen njegov - naš vaš njihov) se koristi kao zamenica, znači iza ove reči može da se stavi i tačka.
Na primer: This book is mine = Ova knjiga je moja.

Sad vam je verovatno jasno zašto dolazi do zabune. Kod nas i MY i MINE znači "moj", dok u engleskom ne! Prva vrsta reči je prisvojni pridev, a druga prisvojna zamenica, a razlike su zaista male. Sem MY i MINE, za druga lica samo vidite "s" na kraju. Suština je samo da pazite da li iza my ili mine koristite imenicu. AKo je u pitanju "moj brat", biće "my brother". Ako je u pitanju "sto je moj", biće "the desk is mine".

A sad nas omiljeni deo...vežbe :-)

P.S. Ako želite da učite engleski uz besplatni kurs sa video lekcijama posetite ovu stranicu :o)

1 comment:

Anonymous said...

Hvala vam.Puno ste mi pomogli!

Kurs 365 Dana Engleskog

Search This Blog

Najpopularnije

Pages