December 7, 2014

Redosled reči uz priloške odredbe za vreme u Present Simple vremenu, dan 283

Redosled reči u Present Simple vremenu

Kada već pričamo o Simple Present vremenu, upravo sam naišla na video lekciju Marka Kuleka uz koju možete provežbati izgovor i redosled reči uz priloške odredbe:
  • always = uvek
  • often = često
  • usually = obično
  • sometimes = ponekad
  • hardly ever = retko ikad
  • never = nikad


Redosled reči u Present Simple vremenu u pitanjima i odričnim rečenicama

Interesantan je redosled reči uz ove priloške odredbe. Mogu da se nađu na samom početku ili na kraju rečenice, ali najneutralnije mesto je ispred glavog glagola. Primer:

  • My brother always brushes his teeth.
Ako od ove rečenice napravimo pitanje ili negaciju, pogledajte gde se nalazi always u odnosu na pomoćni glagol DOES i glavni glagol TO BRUSH:
  • Does your brother always brush his teeth?
  • My brother doesn't always brush his teeth.

No comments: