Going to u engleskom - vežbe, dan 305

Going to u engleskom - vežbe

Uz detaljno objašnjenje kad, kako i zašto koristiti going to u engleskom, možete da vežbate uz staru video vežbu koju sam pronašla pre godinu dana, kao i uz ovaj video  u kojem treba da kažete šta nameravate da naručite a šta ne:



Za dodatne vežbe, pogledajte:



  • Lekcija 73 - Buduća vremena u engleskom
  • Lekcija 74 - Present Simple za budućnost
  • Lekcija 75 - Present Continuous za budućnost
  • Lekcija 76 - Going to za budućnost
  • Lekcija 77 - Future Simple za budućnost
  • Comments

    Popular Posts