Engleski jezik za početnike

Engleski jezik za početnike

Pomoć pri pisanju engleskog - ispravljanje grešaka

Najnovije

November 27, 2017

Ponavljamo prošlo vreme - 359. dan engleskog

Za sve koji bi želeli da ponove prošlo vreme na interesantan način, stiže nova pesmica uz koju možete da vežbate engleski i postavljanje pitanja i davanje odgovora u prošlom vremenu:

What did you do today? Šta si radio / šta ste radili  danas?


Naravno, da bi razumeli odgovore, vežbajte nepravilne glagole po grupama sa Jeremijom!

Tu su naravno i vežbe sa bloga na tu temu:

Lekcija 46 - Glagol BITI u prošlosti - kakav je bio vaš posao ?        Lekcija 47 - Gde ste bili ?         Lekcija 48 - Jeremija vežba glagol biti u prošlom vremenu        Lekcija 49 - Prošlo vreme glaogla moći ili can         Lekcija 50 - Glagol must = morati        Lekcija 51 - Tekst o Timotiju u Past Simpe vremenu        Lekcija 52 - Tekst o Bet u prostom prošlom vremenu        Lekcija 53 - Glagol have to u kontekstu - ponavljanje        Lekcija 54 - Nepravilni glagol had u kontekstu        Lekcija 55 - Odrični oblik u prošlom vremenu        Lekcija 56 - Postavljanje pitanja u Past Simple vremenu        Lekcija 57 - Kada koristiti SOME, a kada ANY, uz hranu        Lekcija 58 - Was, were ili did kod postavljanja pitanja u prošlom vremenu        Lekcija 59 - Glagol MUST u prošlosti i budućnosti        Lekcija 60 - Glagol CAN u prošlom i budućem vremenu        Lekcija 61 - Tekst o Bet u prošlom vremenu         Lekcija 62 - Past Simple - pravilni glagoli        Lekcija 63 - Past Simple - nepravilni glagoli: Timotije ide na venčanje       

 • Lekcija 64 - Past Simple - nepravilni glagoli: Timotije ide u prodavnicu        Lekcija 65 - Past Simple - nepravilni glagoli: Bet piše pesmu o neobičnom otkriću        Lekcija 66 - Past Simple - postavljanje pitanja u prošlom vremenu         Lekcija 67 - Past Simple - nepravilni glagoli        Lekcija 68 - Past Simple - sadašnjost i prošlost       
 • No comments:

  Besplatne video lekcije engleskog

  Grammarly

  Post Top Ad

  Your Ad Spot

  Pages