Engleski jezik za početnike

Engleski jezik za početnike

Besplatan kurs engleskog sa izgovorom na Youtube kanalu EngleskiZaPocetnike

October 1, 2017

Engleski za početnike uz kratke dijaloge


Učimo kratke razgovore za početnike u engleskom. Slušamo i izgovaramo:

LEKCIJA 22

Da li imate dece = Do you have any children?
Michelle : Charles, do you have any children? = Čarls, imaš li dece?
Charles : Yes. = Da
Michelle : How many children do you have? = Koliko dece imaš?
Charles : I have two kids. A boy and a girl. =Imam dvoje dece. Dečka i devojčicu.
Michelle : What are their names? = Kako se zovu?
Charles : Jack and Stephanie. = Đoka i Stefanija.
Michelle : How old are they? = Koliko imaju godina?
Charles : Stephanie is 18 and Jack is 24. = Steanija ima 18, a Đoka 24.
Michelle : Are they in school? = Da li idu u školu?
Charles : Stephanie is. She goes to college in Washington and Jack works in Florida. = Stefanija da. Ide na koledž u Vašingtonu, a Đoka radi na Floridi.
Michelle : What does Stephanie study? Šta Stefanija studira?
Charles : She studies English. = Studira engleski.
Michelle : Is she here now? = Da li sada ovde?
Charles : No, she's at school. = Ne, u školi je.

Obratite pažnju na DO i DOES prilikom postavljanja pitanja. Objašnjenje i vežbe na ovu temu se nalaze ovde. Da biste automatski postavljali pitanja bez puno razmišljanja o gramatici, jednostavno slušajte ovaj dijalog i naglas izgovarajte pitanja i odgovore, opušteno i puno puta. Kad osetite sigurnost, slobodno se povežite preko interneta sa drugim učenicima koji uče engleski i vežbajte postavljanje ovih istih pitanja.

No comments:

Kurs 365 Dana Engleskog

Search This Blog

Najpopularnije

Pages